(MG) 1/100 RX-0 Unicorn Gundam 03 Phenex Full Psycho-Frame Prototype Mobile Suit

(MG) 1/100 RX-0 Unicorn Gundam 03 Phenex Full Psycho-Frame Prototype Mobile Suit

  • $219.00
    Unit price per 


(MG) RX-0 Unicorn Gundam 03 Phenex Full Psycho-Frame Prototype Mobile Suit

  • Master Grade
  • 1/100 Scale

We Also Recommend